Η Ομάδα

Όντας καινοτόμα και σύγχρονη επιχείρηση δημιουργήσαμε μια ομάδα ατόμων που έχουν ενώσει τις δυνάμεις, τις γνώσεις, της φιλοδοξίες και τα να όνειρα τους για την επίτευξη των στόχων μας.

Η ομάδα μας αποτελείται από τον υπεύθυνο παραγωγής, έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες και εργαστήρια παραγωγής ελέγχου και πιστοποίησης καλλυντικών προϊόντων.

Log in

create an account